Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NÁVRH METODIKY HODNOCENÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ NA BANKOVNÍM RETAILOVÉM TRHU PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI FINANCOVANÉ NEMOVITOSTI

Budovy jsou odpovědné za přibližně 40 procent celkové spotřeby energie. Největší podíl na jejich spotřebě energie má vytápění a příprava teplé vody. Účet za energie tedy vedle ceny samotných energií významně závisí na energetické náročnosti dané budovy. Její zlepšení pak v závislosti na míře tohoto zlepšení ponechá majiteli vyšší disponibilní příjem.
Důležitou součástí trhu s nemovitostmi, která umožňuje aktérům do svého rozhodování zahrnout i otázky spojené s provozními náklady a umožňuje na tomto základě nemovitosti srovnávat je průkaz energetické náročnosti. S energeticky úspornými nemovitostmi se pak pojí i řada dalších benefitů nad rámec ušetřených provozních nákladů, což se pozitivně projevuje na jejich hodnotě z dlouhodobého hlediska.
Studie Institutu pro evropskou environmentální politiku pro DG Energy (IEEP 2013) zkoumala vztah energetické třídy a ceny nemovitosti z hlediska prodeje i pronájmu na několika trzích v západní Evropě. Výsledky studie ukázaly, že s lepší energetickou třídou nemovitosti rostla i její cena a to jak prodejní, tak cena nájemného.
Rok vydání:  2015
Velikost:  2.1 MB
Stáhněte zde