Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Základní podmínky při veřejném zadávání projektů EPC v kontextu nové právní úpravy energetických služeb a nového zákona o zadávání veřejných zakázek

V druhé polovině roku 2015 došlo ke změně zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen „zákon o hospodaření energií“), kterou došlo ke stanovení základního právního rámce pro energetické služby a náležitosti smluv, na základě kterých jsou energetické služby poskytovány.
Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který stejně jako zákon o hospodaření energií přinesl řadu podstatných změn, které mají značný dopad na veřejné zadávání projektů EPC.
Cílem této publikace bylo:
• připravit pro veřejné zadavatele návod a stanovit základní podmínky (rámec), jak postupovat při veřejném zadávání projektů EPC dle ZZVZ;

• upravit vzorové znění EPC smlouvy tak, aby jednak odpovídalo požadavkům ZZVZ, ale hlavně využívalo potenciálu upravených institutů ZZVZ pro naplnění smyslu projektu EPC.
Rok vydání:  2016
Velikost:  4.7 MB
Stáhněte zde