MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Správa programů finanční podpory

Odkazy na správce programů veřejné finanční podpory v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie:

Státní fond životního prostředí - správce Operačního programu Životní prostředí a programu Zelená úsporám

Czech Invest - správce programu EKO-ENERGIE

Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI) - správce programu Intelligent Energy – Europe

Ministerstvo průmyslu a obchodu - správce Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE - část A

Státní fond rozvoje bydlení - správce programu PANEL