MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

A.1 Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Výroba energie z OZE
MČ, obec, podnikatel
3000
40

Popis podporovaných aktivit

Instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího zdroje tepla v kombinaci s kogenerační jednotkou. Podpora je určena pro využití skládkového plynu a plynu z biologicky rozložitelných komunálních odpadů (nebude podporován zemní plyn a zemědělský bioplyn).