MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2010

B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech

Úspory energie
podnikatel
2000
40

Popis podporovaných aktivit

Dotace může být poskytnuta na organizační a/nebo technologické změny v průmyslových procesech (kromě výměny zdrojů a rozvodů energie). Požadovaná doba návratnosti vložených finančních prostředků je max. do poloviny životnosti zařízení.