MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ NEJMÉNĚ DO KONCE OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie

Propagace
MČ, obec, podnikatel, zájmové sdružení
300
100

Popis podporovaných aktivit

Publikace, příručky a informační materiály musí být zaměřeny především na:

  • propagaci energeticky úsporných projektů s výrazným snížením emisí CO2, včetně aktuálních informací o možnostech financování těchto projektů,
  • katalogy vzorových řešení technických opatření k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných a druhotných zdrojů včetně investičních nákladů,
  • technické a ekonomické podklady k realizaci energeticky úsporných projektů s ohledem na hodnocení celoživotního cyklu a způsobu financování,
  • zavádění evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti zvyšování účinnosti užití energie,
  • studie problematiky úspor energie a užití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
  • studie problematiky výroby, distribuce a spotřeby energie z hlediska zvýšení stability a bezpečnosti dodávek.

Podpora bude poskytnuta také na tvorbu nebo aktualizaci výpočetních programů podporujících energetický management krajů a obcí, řízení energetických hospodářství a budov, energetickou certifikaci budov a provádění energetických auditů. Podpora není určena na vydávání periodik. Dotace nesmí být použita na propagaci firemních výrobků, technologií a zájmů.

Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (v platném znění), příjemce dotace postupuje vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele. Publikace, příručky, informační materiály a výpočetní programy musí být uzpůsobeny pro integraci do jednotné informační platformy Státního programu www.mpo-efekt.cz.