MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

F.2 Projekty vzdělávání a studie

Specifické a pilotní projekty
Podle znění výzvy
5000
100

Popis podporovaných aktivit

Zpracování projektů investiční nebo neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO. Výběrové řízení bude vyhlášeno samostatně. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i několik projektů nebo je roce 2009 nevyhlašovat vůbec. Podrobné zadání aktivity bude součástí každé jednotlivé vyhlášené výzvy.