MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2011

E.1 Účast v mezinárodních projektech

Mezinárodní spolupráce
školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, podnikatel
3000
50

Popis podporovaných aktivit

Podpořena bude účast v rámci mezinárodních programů podle jejich přínosu v rámci snížení emisí, úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.