MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2012

A.1 Malé vodní elektrárny

Výroba energie z OZE
podnikatel
3000
40

Popis podporovaných aktivit

Dotace může být poskytnuta na výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny.