MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2012

B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

Úspory energie
kraj, MČ, školská právnická osoba, obec, podnikatel, soc. a zdrav. zařízení, BD, SVJ
2000
40

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případnětopného zdroje.