MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2019

Uzávěrka podání žádosti16.08.2019 (Výzva 15/2019)
Oblast podporyPODPROGRAM 2
Typ žadatelePodle znění výzvy
Maximální výše podpory [tis. Kč]5000
Maximální výše podpory [%]90
 
Přílohy žádostipříloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce   [docx - 19.9 kB] příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB] příloha č. 19 - čestné prohlášení o podpoře de minimis   [docx - 27.5 kB] příloha č. 33 - čestné prohlášeni o DPH   [docx - 15.9 kB] tiskopis 3B k vyhlášce 367/2015 k závěrečné zprávě   [xlsx - 11.9 kB]
Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Aktuální výzvy

15/2019
Regionální energetické plánování a technická pomoc při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů

Uzávěrka podávání žádostí: 16.08.2019

Cílem projektu je:

 • poskytnutí koncepčních podkladů pro tvorbu energeticky úsporných strategií v menších územích celcích;
 • identifikace potenciálu energeticky úsporných projektů v těchto územních celcích v podobě zásobníku projektů obcí, malých a středních podniků a domácností;
 • konkretizace možností spolupráce při implementaci energetické koncepce v menších územních celcích a technické pomoci realizace konkrétních projektů obcí a měst do 25 tis. obyvatel, malých a středních podniků a domácností (v rodinných i bytových domech).

 • Výstupem pilotního projektu je ověření přístupu k energetickému plánování a k jeho praktické implementaci menších územních celcích. Implementace by měla zahrnovat identifikaci typických projektů a standardizaci jejich přípravy a realizace a nastavení regionální technické pomoci, která by měla na základě standardizace následně napomáhat při realizaci individuálních projektů. Do energetického plánování by měly být zahrnuty obce a města do 25 tisíc obyvatel, malé a střední podniky v daném území (včetně zemědělských) a domácností žijících v rodinných domech i v bytových domech.

  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. ČERVENCE 2019 DO 16. SRPNA 2019

  Popis podporovaných aktivit

  Podpořeno bude zpracování projektů neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO.
  - Dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu a může se jednat o jednoletou či víceletou formu dotace, což je specifikováno ve výzvě k podávání žádostí o dotaci.
  - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i více projektů, nebo v rozpočtovém roce nevyhlásit žádný.
  - Podrobné zadání a kritéria hodnocení aktivity jsou součástí výzvy.
  © MPO 2008. Kontakt na správce webu:
  Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect