MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020

PODPROGRAM 2
nezisková organizace, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty
2200
90
příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce   [docx - 19.9 kB] příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB] příloha č. 19 - čestné prohlášení o podpoře de minimis   [docx - 27.5 kB] příloha č. 33 - čestné prohlášeni o DPH   [docx - 15.9 kB]
Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Popis podporovaných aktivit

Podpořeno bude
- zpracování projektů neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO.
- Dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu a může se jednat o jednoletou či víceletou formu dotace, což je specifikováno ve výzvě k podávání žádostí o dotaci.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i více projektů, nebo v rozpočtovém roce nevyhlásit žádný.
- Podrobné zadání a kritéria hodnocení aktivity budou součástí výzvy.