MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020

PODPROGRAM 2
Nezisková organizace, Veřejná výzkumná instituce, Zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty
5000
90

Popis podporovaných aktivit

Podpořeno bude
- zpracování projektů neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO.
- Dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu a může se jednat o jednoletou či víceletou formu dotace, což je specifikováno ve výzvě k podávání žádostí o dotaci.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i více projektů, nebo v rozpočtovém roce nevyhlásit žádný.
- Podrobné zadání a kritéria hodnocení aktivity budou součástí výzvy.