MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020

PODPROGRAM 2
kraj, statutární město, Praha
kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
50

Popis podporovaných aktivit

Předmětem dotace je zpracování zprávy o uplatnění územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.