MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

Uzávěrka podání žádostiPodle znění výzvy.
Oblast podporyPODPROGRAM 2
Typ žadatelevlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů
Maximální výše podpory [tis. Kč]vlastníci rodinných domů 30

vlastníci bytových domů 50

vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
Maximální výše podpory [%]70
 
Přílohy žádosti a2 příruč [docx, 5.2 MB]
PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ -ZÁSADY DOBRÉ PRAXE 2018 [pdf, 3.5 MB]
Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Aktuální výzvy

9/2018
Příprava energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 20.10.2018

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2018 DO 20. ŘÍJNA 2018

Popis podporovaných aktivit

(1) Předmětem dotace je podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení.
(2) Pro realizaci opatření, která vedou k úsporám energie, je podstatné povědomí o možnostech a způsobech, jaká opatření lze realizovat. Vlastník objektu, kde je možné dosáhnout úspory energie, by měl mít možnost porovnat, jaké varianty řešení jsou možné, jaký objem investičních prostředků bude potřebovat na realizaci jednotlivých opatření a zejména, co mu řešení přinese v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Podle svých možností a celkové efektivity řešení se rozhodne, jakou variantu zvolí a bude skutečně realizovat.
(3) Tato aktivita je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.
(4) Energeticky úsporné projekty a jejich řešení, použité materiály a provedení stavebních a montážních prací musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN, přičemž kvalita návrhu řešení a realizace opatření je hlavním rysem energeticky úsporného projektu.
(5) Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích:
a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
b) návrh technicky realizovatelných opatření, včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při max. dosažitelném objemu úspor energie a tím i max. snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.
(6) Studie musí být vytvořena v roce poskytnutí dotace.
(7) Navržená a vybraná varianta úsporných opatření musí být realizována do tří let od data poskytnutí dotace na vypracování studie.

Aktuality 

  • Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

    23.05.2018 Informace - osobní údaje (GDPR)Stáhnout
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect