MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019

Uzávěrka podání žádosti30.09.2019 (Výzva 10/2019)
Oblast podporyPODPROGRAM 2
Typ žadatelekraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel
Maximální výše podpory [tis. Kč]500
Maximální výše podpory [%]70
 
Přílohy žádosti2D - příručka ovládání on-line formuláře RISPF - en.management   [pdf - 3.6 MB] příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce   [docx - 19.9 kB] příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB] příloha č. 19 - čestné prohlášení o podpoře de minimis   [docx - 27.5 kB] příloha č. 33 - čestné prohlášeni o DPH   [docx - 15.9 kB] 2D - metodický pokyn pro žadatele o dotaci - en. management   [pdf - 322.3 kB] 2D - příloha č. 8 - popis, harmonogram - en. management   [docx - 25.7 kB] 2D - tabulka pětiletého hodnocení udržitelnosti - en. management   [xlsx - 14.3 kB] 2D - tabulka závěrečného vyúčtováni - en. management   [docx - 18.9 kB] tiskopis 3B k vyhlášce 367/2015 k závěrečné zprávě   [xlsx - 11.9 kB]
Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Aktuální výzvy

10/2019
Energetický management 2019_2

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2019

Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 13. ÚNORA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2019

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
Zavedený systém by měl odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS.
Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect