MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2015

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu

Vyhodnocení programu 

V roce 2015 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 174 projektů v celkové výši 38,4 miliónů Kč. Celkové investice vložené všemi zúčastněnými do podpořených projektů činily více než 77,6 miliónů korun.
Finanční prostředky byly uplatněny z větší části na projekty s přímým vlivem na úsporu energie, a to ve výši téměř 22 mil. Kč. Tato částka přinesla investice přes 57,7 miliónů Kč a znamená celkovou roční úsporu přes 7,4 tisíc GJ a 2,6 tisíce t/CO2 ročně. Na podporu akcí s nepřímými úsporami energie, jako je např. osvěta veřejnosti a vzdělávání odborníků, bylo vyplaceno přes 16 mil. Kč.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu [docx, 474 kB] spotřeby energií v některých vládních budovách.

Vláda schválila svým usnesením č. 647/2016 ze dne 20. července 2016 ukončení zveřejňování zprávy o tzv. monitoringu v rámci vyhodnocení programu EFEKT a souhlasila, aby informace z monitoringu byly součástí zprávy Pracovní skupiny pro implementaci článku 5 směrnice o energetické účinnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, která se vládě předkládá každoročně do 30. června na základě usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. prosince 2015.

Seznam podpořených projektů je k dispozici ZDE [xlsx, 74 kB].


Vyhodnocení státního programu EFEKT 2015 otevřete kliknutím na následující odkaz:
https://mpo-efekt.cz/upload/62d0d69c2bcb052223969e1a31d35403/vyhodnoceni-statniho-programu-2015.docx   [docx - ]

Publikace  

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Odborná kniha Energetické hodnocení budov se vznikla pro potřeby energetických specialistů a výzkumných pracovníků z oblasti energetiky budov. Kniha je určena všem, kteří se zabývají problematikou energetického hodnocení stávajících a nově navrhovaných budov. Publikace shrnuje poznatky praktické a teoretické, z nichž některé jsou výsledkem samostatné vědecké práce autorů, které doposud nebyly nikde publikovány.
2014, 12.3 MB

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u příspěvkových organizací

Metoda EPC je jedním z nejefektivnějších nástrojů snižování spotřeby energie v organizacích. V publikaci je navržen postup realizace projektů u příspěvkových organizací tak, aby jednotlivé procesy byly v souladu se pravidly a zásadami státního rozpočtu. Informace zejména pro veřejnou správu a větší podniky o tom, jak lze financovat energeticky úsporné projekty bez vlastních investičních prostředků za použití prostředků z budoucích úspor energie.
2013, Asociace poskytovatelů energetických služeb

Technická zpráva o projektu „Databáze referenčních klimatických roků pro území ČR“

ČHMÚ nabídl rozšířit stávající databázi šesti referenčních klimatických roků a vytvoření 1 nového páteřního referenčního klimatického roku pro oblast Českomoravské vysočiny a 5 doplňkových referenčních klimatických roků. Dále také vytvoření a provozování internetové aplikace pro poskytování RKR na úrovni katastrů s rozlišením výškových pásem nejméně 100 m bez dalších poplatků ze strany uživatelů.
2010, 694.2 kB, Český hydrometeorologický ústav
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect