MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.
Z hlediska úspor energie nás zajímá především prioritní osa 3 a tematický cíl 4.

Tematické cíle
1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)

Aktuálně podporované oblasti v OPPIK jsou uvedeny na webu administrátora.


Další informace k programu 

SpravujeMPO - Agentura pro podnikání a inovace
WWWhttps://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect