MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015.

Program klade důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP a na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.
Je zaměřen na silniční a železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Z hlediska úspor energie je relevantní prioritní osa 2 a tematický cíl 2 = ekologická doprava.

Tematické cíle
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4: Technická pomoc


Další informace k programu 

SpravujeMD ČR
WWWhttps://www.mdcr.cz/Vyhledavani?searchtext=dotace&searchmode=allwords

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect