MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Operační program Praha - pól růstu ČR

Operační program Praha - pól růstu ČR byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015.

Program je zaměřen na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelnou mobilitu a energetické úspory, podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Z hlediska úspor energie zdůrazňujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4.

Tematické cíle
1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (PO 1)
4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (PO 2)
8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil (PO 4)
9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci (PO 3)
10. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení (PO 4)

Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Další informace k programu 

SpravujeHlavní město Praha
WWWhttp://www.oppraha.cz/

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect