MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

Uzávěrka podání žádosti28.02.2016
Oblast podporyÚspory energie
Typ žadatelesoc. a zdrav. zařízení, kraj, MČ, státní podnik, obec, školská právnická osoba, příspěvková organizace
Maximální výše podpory [tis. Kč]2000
Maximální výše podpory [%]70
 
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2016.

Popis podporovaných aktivit

Dotaci lze žádat pouze na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let v kombinaci s energeticky úsporným projektem řešeným metodou EPC. O dotaci může žádat pouze ten, kdo má v době podání žádosti zpracovanou analýzu vhodnosti řešení rekonstrukce budovy metodou EPC a tuto analýzu předloží zároveň se žádostí o dotaci. Ostatní informace a výběrová kritéria v plném textu programu.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect