MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2016

B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla

Úspory energie
kraj, MČ, státní podnik, školská právnická osoba, obec, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení
2000
50

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov ve veřejném sektoru, zejména v majetku obce či města, rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje . Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Dotaci lze žádat pouze na výměnu starého plynového zdroje za nový zdroj s výrazně lepší účinností (např. kondenzační technologie), nebo starého zdroje na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) za zdroj na tuhá paliva s výrazně lepší účinností. Ostatní informace a výběrová kritéria v plném textu programu.