MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

PROGRAM EFEKT III

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027. Program se zaměří na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. Oproti svému předchůdci nabídne širší a atraktivnější nabídku. Žádosti bude možné podávat již od 1. ledna 2022.

Plný text programu EFEKT III naleznete na této adrese

Více informací naleznete v Programu EFEKT III. Informace o objemu prostředků bude také součástí jednotlivých výzev.

 • Kdo může žádat o dotaci
 • Dotace budou otevřeny širokému spektru žadatelů. Své neinvestiční projekty mohou přihlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru. Přesný výčet žadatelů bude součástí jednotlivých výzev.
 • Kdy bude možné žádat
 • První výzvy se objeví během podzimu 2021 s podáváním žádostí od ledna 2022.
 • Jak podávat žádost
 • Bližší informace poskytne Příručka pro žadatele, která bude k dispozici před zahájením podávání žádostí do prvních výzev. Cílem Programu EFEKT III je však i nadále snižovat administrativní zátěž.

  Text nového programu prošel rozsáhlými úpravami, byl značně zjednodušen a podrobné informace ke každé ose podpory budou uvedeny v aktuálních výzvách a v podmínkách dotace.

  Osy podpor

  I

  OSA 1 Předprojektová příprava

  + Více

  II

  OSA 2 Poradenské činnosti

  + Více

  III

  OSA 3 Vzdělávání

  + Více

  IV

  OSA 4 Energetický management a koncepce

  + Více

  V

  OSA 5 Pilotní projekty

  + Více