MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015.

Program klade důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP a na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.
Je zaměřen na silniční a železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Z hlediska úspor energie je relevantní prioritní osa 2 a tematický cíl 2 = ekologická doprava.

Tematické cíle
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4: Technická pomoc