MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Aktivity programu EFEKT

Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020 společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 200050
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021 společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 20005031.10.2020 (Výzva 2/2021)
  1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla kraj, MČ, školská právnická osoba, obec, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
  1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
  1D Specifické a pilotní projekty Podle znění výzvy 500090
PODPROGRAM 2
  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2020 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod. 500100
  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2021 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod. 50010030.09.2020 (Výzva 1/2021)
  2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2020 akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komora, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, obecně prospěšná společnosti, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, spolek akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 90
  2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021 akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komora, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, obecně prospěšná společnosti, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob, spolek akce s vložným 6000,- Kč/hodina

akce bez vložného 12000,- Kč/hodina
viz výzva30.11.2020 (Výzva 4/2021)
  2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2020 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob 20070
  2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob 3007030.11.2020 (Výzva 5/2021)
  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2020 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí 5007030.09.2020 (Výzva 5/2020)
  2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2020 kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, státní podnik, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejné nezisk. ústavní zdravotnIcká zařízení 2007030.09.2020 (Výzva 6/2020)
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
70
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2020 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
7016.10.2020 (Výzva 11/2020)
  2G Zpracování územní energetické koncepce 2020 statutární město 4005030.09.2020 (Výzva 8/2020)
  2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021 obec, město, dobrovolný svazek obcí 4005030.06.2021 (Výzva 3/2021)
  2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020 kraj, statutární město, Praha kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
5030.09.2020 (Výzva 9/2020)
  2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020 nezisková organizace, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty 500090