MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020

30.09.2020 (Výzva 9/2020)
PODPROGRAM 2
kraj, statutární město, Praha
kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
50

Aktuální výzvy

č. výzvy:  9/2020

2H - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020
Předmětem dotace je zpracování zúrávy o uplatňování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2020

Popis podporovaných aktivit

Předmětem dotace je zpracování zprávy o uplatnění územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.