MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

1D Specifické a pilotní projekty

30.11.2020 (Výzva 13/2020)
PODPROGRAM 1
MČ, obec, příspěvková organizace zřízená obcí či městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce či městské části
5000
50

Aktuální výzvy

č. výzvy:  13/2020

1D - Příprava a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s instalací inovativních prvků

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Předmětem dotace je příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s inovativními technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit především na snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 16. ŘÍJNA 2020 DO 30. LISTOPADU 2020

Popis podporovaných aktivit

Předmětem dotace je příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s inovativními technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit především na snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.

Příklady uznatelných opatření:

  • rekonstrukce a modernizace soustavy veřejného osvětlení,
  • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání a využití světelných míst,
  • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení,
  • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie,
  • související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, například v podobě optimalizace využití energie, instalace prvků inteligentní dopravy a její optimalizaci a dalších prvků.

  • Dobíjecí stanice pro elektromobily, dobíjecí stanice pro kola, bezdrátové nabíjení/USB, kamery, interkom/SOS tlačítka, rozhlas s reproduktorem, senzory, radary, informační panely, signalizace stavu, komunikační hot-spoty a pod.


    Je to iInvestiční dotace, dvouletá. Dotace na veřejné osvětlení nespadá do režimu de-minimis. Parametry, indikátory a další podmínky dotace jsou uvedeny ve výzvě.