Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2021

30.9.2021 (Výzva 7/2021)
PODPROGRAM 2
Kraj, Společnost vlastněná 100% obcí, Městská část, Státní podnik, Školská právnická osoba, Obec, Organizační složka státu, Podnikatel, Příspěvková organizace, veřejná nezisk. ústavní zdravotnická zařízení
300
70

Aktuální výzvy

č. výzvy:  7/2021

Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2021
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021.

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo VO vhodné pro EPC projekt.
Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na EPC projekt