MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021

31.05.2021 (Výzva 11/2021)
31.05.2021 (Výzva 10/2021)
PODPROGRAM 2
podle znění výzvy
5000
90

Aktuální výzvy

č. výzvy:  10/2021

2I - Příprava klimatických hodinových dat pro vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.05.2021
Dotace je určena na realizaci katalogu hodinových klimatických dat pro výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie zahrnující:
• klimatická data;
• stanovení provozních podmínek.
Zpracované pro různé typy budov, typy provozů a různá roční období.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. DUBNA 2021 DO 31. KVĚTNA 2021
č. výzvy:  11/2021

2I - Evaluace/potenciál úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin a dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.05.2021
Dotace je určena na realizaci:
• katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
• stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
• návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.
Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. DUBNA 2021 DO 31. KVĚTNA 2021

Popis podporovaných aktivit

Podpořeno bude
- zpracování projektů neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO.
- Dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu a může se jednat o jednoletou či víceletou formu dotace, což je specifikováno ve výzvě k podávání žádostí o dotaci.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit i více projektů, nebo v rozpočtovém roce nevyhlásit žádný.
- Podrobné zadání a kritéria hodnocení aktivity budou součástí výzvy.