MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.10.18 / dotaz č. 100521
Dobrý den,

chtěl bych se jen informovat...
Bydlím v šestidomku, orientace západ a východ mám sousedy,
ale severní strana má obrovské tepelné ztráty. Proto chci nahradit
nevyhovující stará dřevěná okna 120/150 5ks, 2 luxferové světlíky
a dřevěné vchodové dveře plastovými výrobky zasklené trojsklem.
Ročně protopím asi 20,000 Kč.
Celá severní strana domku má obrovské tepelné ztráty .

Jsem důchodce a nevím na koho se obrátit, objednal jsem si
už firmu, která mi výše uvedené úpravy zajistí.
Předběžná cena od dodavatele činí 89,000 Kč.

Je možno na tuto dílčí akci čerpat dotaci ?

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
bohužel, pouze na takovouto dílčí akci nelze v současné době čerpat žádnou aktuální dotaci. Probíhající dotační titul Nová zelená úsporám však umožňuje získat podporu na opatření, která zajistí úsporu potřeby tepla na vytápění alespoň v minimální výši 20 %. Třebaže u vnitřních řadových domů je procentní podíl prosklení obálkového pláště poměrně vysoký, pouhá výměna otvorových výplní (oken a dveří) na tento limit zdaleka nedosáhne a je třeba výměnu oken a dveří doplnit dalším opatřením nebo opatřeními. V případě, že to konstrukce ploché střechy dovolí, bývá výhodné a nákladově přijatelné vyplnit dutinu ve skladbě střechy foukanou izolací, další potenciál výhodně realizovatelných úspor může poskytnout zateplení stropu garáže. Kombinací těchto tří opatření lze s velkou pravděpodobností splnit podmínku pro poskytnutí dotace (v podoblasti A0). V případě, že by zateplení střechy foukanou izolací nebylo možné a současně byla střecha v perfektním stavu, lze místo tohoto opatření uvažovat se zateplením Vámi zmiňované uliční (severní) fasády nebo obou fasád. V případě realizace všech uvedených opatření existuje i možnost vyšší úrovně dotací (podoblast A2).
Podrobný výpočet existujících možností je však možno udělat pouze podle stavební dokumentace skutečného provedení.
V případě, že jste již akci zahájil objednávkou plastových oken s izolačními trojskly, je to dobrá volba, jak z hlediska užitného, tak z hlediska uznatelnosti nákladů pro dotační titul. V zájmu hladkého průběhu schvalování Vám doporučuji, abyste vyžadoval, že všechny použité výrobky jsou nebo budou zapsány v seznamu výrobků a technologií http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/ a příslušný kód SVT byl uveden na faktuře nebo její příloze.
Technickým problémem pro samotnou výměnu oken je okolnost, že již v době zaměření a zadání do výroby by bylo vhodné, aby realizátor věděl, jestli příslušná fasáda bude (současně nebo třeba i v budoucnu) zateplovaná.
Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 24 měsíců před datem evidence žádosti. V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro doložení dokumentů o dokončení akce 24 měsíců od data akceptace žádosti.
Veškeré potřebné informace najdete v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele RD:
https://www.novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2018/09/18/1537271767_NZÚ_Závazné%20pokyny%20pro%20žadatele%20RD%203-výzva_2018-09.pdf
nebo v jednotlivých odkazech pod https://www.novazelenausporam.cz/ .
Pro další vyjasnění a pomoc v orientaci v podmínkách programu Nová zelená úsporám Vám mohu nabídnout osobní konzultaci.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto tisk