MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.10.18 / dotaz č. 101207
Dobrý den, uvažuji o pořízení FV elektrárny na střechu rodinného domu. Spotřeba el. energie zde byla v minulém období 2,5 Mwh a v předminulém 2,8 Mwh. Ohřev TUV je elektrickým bojlerem 150 l a el energie je využívána i na vaření a čerpání vody ze studny. vytápění je pomocí krbové vložky s teplovodním výměníkem do radiátorů.
K FV elektrárně bych chtěl pořídit zásobník na teplou vodu s paralelním připojením k síti, kde by byla energie z FV v zimních měsících primárně spotřebovávána a toto by sloužilo jako podpůrný zdroj tepla k vytápění. V letních měsících by pak nespotřebovaná energie byla přesměrována do sítě.
Prosím o Váš názor na toto řešení, případně o nějakou nabídku a možnost čerpání dotace. Předem děkuji
Hezký den,

na základě Vámi zaslaných informací a Vašich dosavadních spotřeb elektřiny by bylo možné postavit FVE, která by primárně ohřívala užitkovou vodu a přebytky vyrobené elektřiny by byly ukládány do baterií. Toto řešení vyhoví třetí výzvě pro rodinné domy v rámci programu Nová zelená úsporám kde lze na pořízení FVE získat dotaci. Žádost o dotaci se provádí podle pokynů, které jsou dostupné na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí (SFŽP) i na internetu. Při vlastní realizaci Vám zpravidla realizační firma pomůže vyřídit potřebné doklady pro přiznání dotace.

Hlavní podmínkou dotace je, že instalovaný výkon fotovoltaické elektrány nepřesáhne 10 kWp, minimální účinnost panelů je 10 % (tenkovrstvé FV panely) a 15 % (mono a polykrystalické FV panely) fotovoltaika bude umístěna na rodinném domě kde má žadatel trvalé bydliště. Důležité je, že pro FVE s výkonem do 10 kWp, jež neslouží k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřebná licence ani živnostenský list.

Dotace pro FVE, kterou Vám doporučuji patří do následujících podoblastí:

Podoblast C.3.4, kde je maximální dotace ve výši 50 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti a se zásobníkem teplé vody a lze k systému připojit i akumulační baterie

FVE musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp) a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů (na každý instalovaný kWp fotovoltaiky)

Další možnost je Podoblast C3.5, kde je maximální dotace ve výši 70 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, je vybavená akumulačními bateriemi a fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh elektřiny za rok.

Minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Fotovoltaický systém musí být vybaven baterií o kapacitní velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Podoblast C3.6, kde je maximální dotace ve výši 100 000 Kč a následující základní podmínky se jeví s ohledem na Vaše spotřeby elektřiny nevyhovující a předimenzovaná:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 3000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. FVE musí být vybavena baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

To samé platí i pro podoblast, která je platná od září 2017 Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

Zde je maximální dotace ve výši 150 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 4000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů je povinná.

Do jaké z výše uvedených kategorií se zařadíte a jakou výši dotace můžete získat bude závislé i na technických podmínkách souvisejících s instalací a na tom, kolik peněz můžete a jste ochoten do instalace FVE investovat.

Mohu Vám doporučit kontaktovat některou z firem, která nabízí pro Vás kompletní řešení a to jak vlastní instalaci FVE, tak také pomoc s vyřízením dotace NZÚ.

Budete muset vycházet z předchozí spotřeby elektřiny a také z možnosti efektivního využití vyrobené elektřiny z budoucí FVE.

Nejprve se provádí tzv. počítačová simulace a návrh systému FVE a následně se provede projekt FVE. Ten se konzultuje s dodavatelem elektřiny, aby splnil jeho požadavky na připojení do sítě. Podle projektu se FVE instaluje.

S výše uvedeným Vám nejlépe poradí instalační technik, jenž přímo na místě zjistí od Vás potřebná data a po osobní prohlídce objektu a jeho technických zařízení Vám doporučí optimální velikost a optimální technické řešení instalace FVE.

Dodávka elektřiny do veřejné sítě není vhodná, neboť jsou nízké výkupní ceny (méně než koruna) a také to není cílem dotace.


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk