MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.11.18 / dotaz č. 101504
Dobrý den. Naší zahradou u RD prochází teplovod v podzemním kanále v délce cca 45 metrů - vybudován byl v 90-tých letech min.století. Dále je zde odbočná podzemní šachta a odbočka cca 10 metrů - vybudováno cca před 5 lety. Provozovatel teplovodu nikdy nechtěl řešit vstup formou zřízení VB, přesto poměrně často žádá o vstup na naši zahradu za účelem oprav či manipulací. Teplovodem je znehodnocena velká část naší zahrady 55 x (1m+2x2,5m-ochranné pásmo)= 330 m2. Prosím o radu, jak požadovat náhradu, případně kam se s žádostí o radu obrátit.Děkuji V.P.
Dobrý den,

je zvláštní, že na teplovod nebylo zřízeno věcné břemeno.
Obecně se umístění horkovodu (nebo jiného teplovodního potrubí, plynovodu či el.kabelu) řeší zřízením věcného břemene. Za ně dostanete peněžní náhradu. Náhrada se vyplácí pouze jednorázově, pokud už věcné břemeno bylo zřízeno v minulosti, náhradu dostal tehdejší vlastník pozemku a vy už nemáte nárok na nic. Pokud na břemeno dosud zřízeno není, a vy se s majitelem teplovodu nedohodnete na jeho zřízení, může ho zřídit soud a ten stanoví i výši peněžní náhrady.
Podrobněji o právech a povinnostech je v energetickém zákoně 458/2000 Sb. část III, § 76, odstavec 5, 7, 8 a 10.

Pro Vás je asi nejdůležitější odstavec 10.
(10) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv držitele licence na rozvod tepelné energie podle odstavce 5 písm. a) nebo b) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u držitele licence na rozvod tepelné energie do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

Zákon je přístupný na internetových stránkách a snadno tam naleznete výše uvedné paragrafy a odstavce.

Zkuste se obrátit na provozovatele výše zmíněného teplovodu. Můžete přimět případně i město aby šlo s Vámi do jednání, tak aby byla patrná podpora (pokud je). No a posledním krokem je obrátit se na právníka aby zhodnotil situaci a jestli už nezaniklo právno na náhradu.

Doufám, že Vám to takto k vysvětlení stačí.

S pozdravem,
Jakub Dvořák
Odpovídá:  Ing. Jakub Dvořák - EKIS Jablonec nad Nisou
Téma:  Legislativa
tisk