MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.12.18 / dotaz č. 101713
Dobrý den,

mám pozemek, na kterém chci za několik let začít stavět rodinný dům. Už mám rámcovou představu o tvaru domu, stěnách, oknech atd. Váhám s vnitřní dispozicí. Předpokládám, že tzv. "energeticky vztažná plocha" může být větší než 350 m2. Logicky dosud nemám PENB.

Můj dotaz je jak co nejlevněji pořídit projektovou dokumentaci - mám na mysli to, že se chci vyhnout povinnosti stavět "pasivní dům". Tj. nebráním se částečně standardům pasivního domu, ale ráda bych měla svobodnou volbu jestli pořídím např. větrání s rekuperací či nikoliv (realizační firmy pro větrání s rekuperací v mém okolí odmítají zákazníky stavící rodinné domy, protože dávají přednost bytovým domům, úřadům, fabrikám atd., protože na rodinném domu mají skoro stejně starostí, ale vydělají o dost míň)

A proto můj dotaz:
Co mám letos podat na stavební úřad, tak abych se vyhnula povinnosti dle zákona 406/2000 odst. 7 písmena c) "v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019"?

Chápu správně, že nestačí podat žádost o rozhodnutí o umístění stavby (popř. žádost o územní souhlas)? Chápu správně, že abych se vyhnula povinnosti „pasivního domu“ musím letos podat rovněž žádost o stavební povolení (tj. patrně dle § 94j zákona 183/2006)? A chápu správně, že když letos podám obě žádosti (o ÚR i o SP) na stavební úřad, tak průkaz PENB popř. energetický audit musím nechat zpracovat , teprve až za několik let dokončím stavbu a začnu bydlet, tj. např. v roce 2025? A co by se stalo s povinností dle 406/2000, odst. 7 písm. c), pokud bych již měla uděleno územní rozhodnutí a stavební povolení a před zahájením stavby např. v roce 2021 bych požádala o změnu územního rozhodnutí či stavebního povolení... po změně ÚR a SP musela bych plnit požadavky "pasivního domu"?
A v případě, že se rozhodnu letos podat žádost o ÚR a SP, tak musím zadat zpracování dokumentace pro ÚR a pro SP ve stupni dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006. Tj. nemusím zadávat dokumentaci tzv. prováděcí dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006. Chápu to správně?

Moc děkuji. Už se v tom úplně ztrácím. S pozdravem.
Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz.

Budeme předpokládat, že v roce 2018 už na stavební úřad nic podat nestihnete. Tedy první formu stihnete v roce 2019. Pokud RD bude energeticky vztažnou plochou menší než 350m2 a Vy to stihnete podat v roce 2019, nebude na Vás kladen nárok na opatření/návrh v rámci tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Pokud chcete objekt, který má více než 350m2 energeticky vztažnou plochu (tedy např. 2 patra, z nichž každé bude mít přes 200m2 plochu měřenou po vnějším lící objektu), již se tomu nevyhnete.

O nejlevnějším pořízení projektové dokumentace se zmiňovat nebudu - neplatí, že čím levnější, tím lepší....

Jak píšete, máte pouze rámcovou představu o objektu - tedy nemáte v ruce žádný stavební projekt a tedy letos je nereálné cokoliv stihnout. Pokud by projekt přeci jen byl, je nutné počítat s vyjadřovačkama DOSS (hygiena, "hasiči", životní prostředí, odpadní hospodářství, územní plánování atd....), každá organizace na to má měsíc a občas se stává, že jedno vyjádření je podmíněno druhým. Tedy byť by vše běželo souběžně, potrvá určitě měsíc, než se Vám vše vrátí. To nemluvím o správcích sítí a dopravě (napojení na komunikace).

Co se týče žádosti o rozhodnutí, tak to bohužel nestačí, PENB se dokládá až k dalšímu stupni. Tedy šlo by to jednostupňově, ale tam se bavíme o předchozím odstavci DOSS.
Teoreticky to chápete správně - pokud podáte žádost o stavební povolení letos, PENB nemusí být vyhodnocen pro objekt s téměř nulovou spotřebou energie.
Zpětně se zatím PENB v rámci delšího budování stavby nepožaduje měnit. Tedy stavíte a povolujete užívání v rámci legislativy platné v době povolení (v rámci PENB).

Pokud požádáte v roce 2025 o změnu územního rozhodnutí a tedy stavebního povolení v rámci změny stavby, může stavební úřad požadovat změnu PENB na nově požadovaný objekt - jde ovšem o velikost a rozsah změn.

Ano, letos stačí zadat dokumentaci pro ÚR a SP. Prováděcí dokumentaci nejste povinna nechat vypracovat.

Nicméně - abych Vás nestrašil. Zkusil bych trošku narovnat Váš pohled na onen pasivní standard, nebo budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
Zcela určitě v rámci PENB to není tak, že musíte mít rekuperaci na VZT, tepelné čerpadlo, fotovoltaiku atd.

V rámci legislativy PENB Vám parametry na budovu po roce 2020 splní objekt, který je navržen na součinitele prostupu tepla pod doporučené hodnoty. Tedy dle normy není nutné jít vyložené na pasivní standard. V současné době běžně navrhované RD jsou již v těchto hodnotách a nikdo jim neříká pasivní. Ale musí se k tomuto mírně přistupovat. Dále by potřeby na užívání tohoto objektu měly být pokryty z větší části z obnovitelných zdrojů. Tady je jedno mírné negativum - nemůžete mít objekt RD primárně na elektrickou energii - tedy hlavně ne vytápění - myšleno přímotopy, elektrické rohože... Opět ale může být tepelné čerpadlo, plynový kotel, solární termické panely, teplovodní krb v nějaké kombinaci....
Při rozumném návrhu RD tedy nemusíte - pokud nechcete - vybavovat RD vzduchotechnikou s rekuperací atd.

Není to tedy tak, že v dalším roce Vám zákon předepíše co musíte mít v RD. Vždy máte právo volby.

Snad jsem Vám trošku pomohl.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátiti na kterékoliv informační centrum EKIS.