MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

6.12.18 / dotaz č. 102076
Dobrý den
Mám rodinný dům a chtěl bych se zeptat,co je potřeba pro získání dotace na dešťovou vodu (Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady)
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti uvádím následující:
V současné době lze na dešťovou vodu zažádat z programu Dešťovka (oblast podpory 1.5.B.1). Výše dotace je 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů. Nyní nově lze žádat na celém území ČR. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce a úpravu rozvodů.
Doporučuji postup:
- zpracování odborného posudku a projektu u dodavatelské firmy nebo autorizovaného projektanta.
- vyplnit elektronicky žádost přes webové stránky www.dotacedestovka.cz
Požadovanými přílohami jsou: formulář žádosti a odborný posudek (zjednodušená projektová dokumentace), případně další dokumenty (plná moc, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků).