MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.1.19 / dotaz č. 102276
Dobrý den, je prosím možno nějak bezplatně nasnímat panelový dům termokamerou? Bydlíme v panelovém domě, byt je uložen na okraji bloku. Dům není zateplen, pouze spáry mezi panely jsou vyplněny pěnou a nějakým gumovým tmelem. Pěna, tmel i omítka jsou podle mého názoru za hranicí životnosti a do bytu nám v jednom z rohů prosakuje vlhkost a to jak na stropě, tak uprostřed ve výši parapetu, tak je mokrý dolní roh i stěna u podlahy. Podle průniku vlhkosti je možný i průsak vody tekoucí po fasádě okolo parapetu. Je možno nějak přimět bytové družstvo k řešení vzniklé situace - opravě parapetu, obnovení mezipanelové izolace či k izolaci panelového domu? Průnik vlhkosti má stoupající tendenci a na zdi se v zimě v tomto rohu objevuje plíseň. Informaci s fotodokumentací jsem odeslal již před cca měsícem bytovému družstvu, ale reakce zatím není žádná. V bytě s námi bydlí dvě malé děti a plíseň v bytě škodí jejich zdraví. Předem děkuji za návod jak nejlépe postupovat. Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Provedení nasnímání panelového domu termovizní kamerou lze u nás zajistit. Buď v rámci bezplatného poradenství na místě, kdy není výstupem protokol měření, termovizní snímky se tedy neukládají a Vy si dům prohlédnete na místě v kameře. Nebo se jedná o měření s vydaným protokolem, což zahrnuje písemný výstup s tiskem snímků a popisem problému. Prohlídku lze provést jak z exteriéru, tak interiéru v místě defektů. Výstupní protokol nemá platnost posudku soudního znalce, jedná se podklad například pro další jednání s vlastníkem domu, plánování vhodného způsobu opravy apod.
Podrobnosti měření termovizní kamerou včetně finančních podmínek naleznete na webových stránkách našeho poradenského střediska v Českých Budějovicích v záložce pro veřejnost-služby-měření termokamerou a ceník služeb. Využít můžete i bezplatné porady v naší kanceláři.
Podle Vašeho popisu se jedná o poměrně časté vady starších panelových domů a může se opravdu jednat o defekty těsnění spár na stycích panelů, které se postupně blíží na hranu životnosti. Obecnou pravdou také je, že tato místa od samého počátku byla místa tepelných mostů a defekty mohou souviset i se způsobem užívání prostor a aktuálních parametrů vnitřního klimatu. Rozhraní při hledání důvodu defektu bývá někdy velmi úzké, aniž by uživatel bytu vnímal nějakou změnu uživatelského chování, která situaci ovlivnila. Proto by bylo dobré vědět, zda se tento typ vad objevuje i v jiných bytech stejné pozice v domě.
Jak postupovat možná již sám naznačujete v dotazu. Prohlídku domu s kamerou doporučuji, teď v zimním období nejlépe zvolit mrazivé ráno. Není od věci zkontrolovat průběh teploty a vnitřní relativní vlhkosti v bytě v různých časech dne a činnostech (den, noc, vaření, praní), použít lze bytový teploměr s vlhkoměrem. Poradce pak bude moci lépe vyhodnotit situaci.
V současné době jsou nezateplené panelové domy v našem městě již ojedinělé. Myslím, že družstvo by mělo začít plánovat celkovou opravu pláště budovy se zřetelem na dostatečné zateplení. Provádět opravu pouze spár nepovažuji za úplně smysluplné, neboť tepelné vazby zůstanou neřešené, tedy nezateplené. Váš dům je krajní rohovou sekcí osmipodlažního bloku a zdá se, že v minulosti došlo k provedení nových balkónů a rovněž výměně oken, což může způsob zateplení mírně komplikovat v navazujících detailech. Opravě by měl předejít statický posudek, s vyhodnocením stavu spár a vlivu defektů na nosnou konstrukci.
Vzhledem k jisté stavební složitosti by měl akci předejít podrobnější projekt opravy, který stanoví přesné technologické postupy, materiály a promyšlené řešení detailů.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk