MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.1.19 / dotaz č. 102611
Dobrý den. Chtěl jsem Vás tímto jako odborníky poprosit o radu či vyjádření k jedné mé nejasnosti.

Před časem otci na komerční nemovitost nainstalovala teplarenska společnost nový směšovací ventil s obehovym čerpadlem z hlediska modernizace a možnosti dálkového ovládání a nastavení ekvitermni regulace oproti klasickému rozvodu vstupu a výstupu do teplaren který tam do te doby byl a spotřebu jsme regulovali manuálně privrenim hlavního ventilu.

Nicméně spotřeba na kalorimetru byla jasná a zřejmá. Jsem v tomto úplný laik tak mě případně opravte ale dočetl jsem se ze v základu má vliv na výpočet rozdíl teplot násobený průtokem a médiem vodou z tabulek.

Nyní k problému. Po modernizaci je nyní kalorimetr umístěný s čidly v našem sekundárním okruhu. Všichni mě přesvědčují ze je zcela jedno jestli měří spotřebu před směšovacím ventilem nebo za, bude pořád stejná. Já však stále mám pochyby a proto se ptám vás jako odborníků.

Jde mi o to že nyní kalorimetr měří teploty u vstupu i výstupu ale díky obehovemu čerpadlu a smesovacimu ventilu který pouze smešuje a prihriva vratnou vodu je však poslední veličina průtoku díky obehovemu cerpadlu stále stejná a vysoká. V případě instalace před smesovacim ventilem by byl rozdíl teplot určitě vyšší na přívodu a zpátečnim okruhu ale díky přimíchávání a řekneme ventilu otevřeném pouze na 30-40%po většinu času provozu by nebyl průtok na základě oběhového čerpadla ale pouze řekneme ten 30-40% oproti plnému průtoku z teplaren. V tom bych potom viděl tu výslednou odchylku měření a zcela jiné hodnoty v celkové spotřebě například za měsíc.

Poprosím o vyjádření jestli je to opravdu možné nebo má pravdu teplárna a nemá cenu to již více řešit. Nemám to totiž jak dokázat a na koho se v tom obrátit. Je to pouze má myšlenka.
Vážený pane,
děkujeme za váš dotaz.

Teoreticky je opravdu jedno, jestli měříte spotřebu na primárním nebo na sekundárním okruhu, měla by být vždy stejná (ve skutečnosti při měření na sekundárním okruhu by se měla naměřit nepatrně menší spotřeba, protože neměříte ztráty tepla v potrubí a armaturách před kalorimetrem).

Při měření na primárním okruhu je větší rozdíl teplot, ale menší průtok. Podle vašeho popisu by se na sekundárním měl naměřit menší rozdíl teplot, ale větší průtok. Výsledek by měl být teoreticky stejný. Prakticky může hrát určitou roli přesnost snímačů teplot. Pokud by chyba v měření byla 1 K, pak je rozdíl ve spotřebě měřené na primáru a na sekundáru odhadem 2 až 3 %. Obdobně výsledky ovlivní přesnost měření průtoku, opět v jednotkách procent.

Zvýšení naměřené spotřeby může být samozřejmě dáno špatnou instalací měřidla - to by bylo nutné posoudit na místě.

Můžete také požádat teplárnu, aby nechala kalorimetr přeměřit ve zkušebně. Pokud by bylo měřidlo v pořádku, budete náklady na přezkoušení hradit vy (řádově jednotky tis. Kč). Pokud by bylo chybné, hradí náklady teplárna a vy můžete uplatnit náhradu škody vzniklé chybným měřením.

Pozor: některé teplárny mají jinou sazbu tepla pro teplo měřené na primárním a na sekundárním okruhu. Zkontrolujte si, zda zvýšení plateb nebylo způsobeno také tímto (kromě obvyklého meziročního zvýšení ceny tepla).

Samozřejmě spotřeba tepla závisí na klimatických podmínkách. Spotřebu minulých měsíců si můžete porovnat podle počtu denostupňů - měla by být přímo úměrná. Denostupně pro vaši klimatickou oblast najdete např. zde:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu

Přejeme příjemné bydlení!
Jan Truxa, Karel Srdečný


Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk