MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.1.19 / dotaz č. 102681
Dobrý den, pokud se majitel bytu rozhodne, že chce odstranit radiátor, tedy odříznout ho od soustavy a SVJ mu to odsouhlasí, změní se vytápěná plocha pro rozúčtování, nebo má být ponechána i přes to, že je v bytě třeba o jeden radiátor méně? Ať tak či tak, můžete mě odkázat na nějaký zákon, vyhlášku či dodatek, kterým mohu odpověď podložit? Děkuji
Dobrý den,

tomuto tématu se věnuje článek: "Odpojení bytu od soustavy vytápění bytového domu" dostupný na adrese: https://vytapeni.tzb-info.cz/uspory-vytapeni/15672-odpojeni-bytu-od-soustavy-vytapeni-bytoveho-domu

Pokud dojde k odpojení radiátoru, pevná složka rozúčtovaná dle podlahové plochy se nemění. V tomto případě dojde pouze k úpravě rozúčtování variabilní složky dle odpočtových měřidel. V zásadě pro majitele bytu nedojde k žádné významné úspoře nákladů na vytápění. Pro bytový dům to ovšem znamená zásah do otopné soustavy a možné problémy s hydraulickým vyvážením.

Ověřte u majitele bytu důvod tohoto kroku, proč chce radiátor trvale odpojit a zda je to opravdu nezbytné z důvodu změny dispozice bytu apod.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk