MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.1.19 / dotaz č. 102715
Dobrý den.Řeším problematiku vytápění.Mám starý dům r.1938 o160m2.Je podřezaný a částečně v terénu.Za domem je prudká stráň.Momentálně topím kotelem Viadrus U26 s ručním přikládáním uhlí,dřevo.Plánuji rekonstrukci včetně výměny oken.Tepelna ztráta je cca16kw.A náklady na topení cca 25tisic.Je tu určitě možnost dotací jak zelená úsporám tak kotlíkové dotace.Pohrávám si s myšlenkou tepelného čerpadla typ voda-voda.Jen je tu tolik variant a možností a já nejsem odborník na posouzení vhodnosti otopné soustavy.
Dobrý den,

ve vašem případě - vytápění kotlem na tuhá paliva, je možné žádat dotaci z programu Kotlíkových dotací na výměnu zdroje tepla - dotace 120 000 Kč. V případě rekonstrukce je na tuto možno žádat dotaci z NZU a tu kombinovat s Kotlíkovou dotací včetně dotačního bonusu (20 000 Kč) za kombinaci obou dotací.

Při výběru tepelného čerpadla (dále TČ) si musíte nejdříve zvážit technickou a ekonomickou stránku dané věci. Z technického hlediska jde hlavně o vlastní možnost instalace. Vybral jste si TČ typu voda - voda, které má na jednu stranu nejvyšší topný faktor ze všech čerpadel, na druhou stranu ale vyžaduje odpovídající zdroj vody. Tyto čerpadla se nejčastěji zapojují mezi dvě studny kdy z jedné vodu odebíráte a do druhé ji vracíte. Aby mohlo čerpadlo fungovat i v zimních měsících je nutné zajistit dostatečnou vydatnost vody v první studni. Při vaší tepelné ztrátě alespoň kolem 1 l /s. Dále je potřeba zjistit kvalitu vody z pohledu obsahu železa apod, protože u nevhodné vody se vám může stát, že tepelný výměník "zaroste". Toto lze řešit předřazeným výměníkem, který lze pravidelně čistit, nicméně, zde vám pak klesá účinnost celého systému.

Alternativou k TČ voda - voda jsou TČ země - voda, vyžadující dostatečný pozemek (pro plošný kolektor) což by v případě prudké stráně mohl být problém, případně schválení báňským úřadem pro zemní vrt. Nejjednodušší variantou TČ jsou vzduch - voda, které mají nejkratší dobu instalace, a nejnižší cenu v obou případech vyváženou mírně nižším topným faktorem a vyšší hlučností.

V každém případě by bylo vhodné při návrhu nového zdroje tepla již počítat se stavem objektu po rekonstrukci, abyste si nepořídil zbytečně předimenzovaný nový zdroj vytápění. V případě TČ se zdroj dimenzuje na cca 80% tepelné ztráty objektu s tím, že těch pár nejstudenějších dnů v roce vám pomůže pokrýt bivalentní zdroj tepla, kterým u TČ bývá elektrokotel umístěný v akumulační nádrži.

Pokud byste se pustil do výměny zdroje vytápění s využitím kotlíkových dotací, pak je potřeba k původnímu zdroji zajistit revizi, vyfotit kotelnu i původní zdroj vytápění, včetně napojení na otopnou soustavu a do komína, zdokumentovat jeho výměnu (demontáž starého zdroje, instalaci nového zdroje) a zajistit ekologickou likvidaci včetně potvrzení příslušného formuláře - v případě zájmu bych Vám zaslal formulář na e-mail.

S pozdravem,
Ing. Pavel Dvořák
EKIS Šumperk

Odpovídá:  Ing. Pavel Dvořák - EKIS Šumperk
Téma:  Vytápění
tisk