MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.3.19 / dotaz č. 104327
Dobrý den !
Lze spočítat jaká by byla návratnost investice do výměny okenních skel ve zhruba 15 let starých dřevěných eurooknech s izolačnimi dvojskly za aktuálně vyráběná dvojskla či trojskla ?
Objekt je vytápění TČ země voda. Jde mi o roční úsporu elektrické energie na vytàpění, tzn. do jaké míry se vyplatí za předpokladu, kdy dle sdělení výrobce oken dochází zhruba po 10 letech k úniku izolačního plynu z meziskelního prostoru a tím ke zvýšení tepelných ztrát.
Dobrý den,
takovou analýzu by bylo možné zpracovat na základě posouzení tepelných ztrát budovy s původními a novými okny. Kdy takto stanovené tepelné ztráty by byly využity ve výpočtu potřeby tepla na vytápění. Z těchto potřeb tepla by se stanovila % úspora tepla, kterou je pak možno aplikovat na současnou skutečnou spotřebu energie na vytápění budovy. V této fázi analýzy je tedy již známa úspora energie a vlastně i úspora provozních nákladů dosažená výměnou oken. Pro získání ceny nových oken je možné si nechat vypracovat orientační cenovou nabídku a dopočítat návratnost této investice.
V tomto dokumentu je provedena analýza poklesu součinitele prostupu tepla zasklením „Ug“ https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/90225/FAST-2011-11-2-297-labudek.pdf?sequence=2. Jako extrémně nízkou hodnotu Ug bych do výpočtu uvažoval 2,2 – 2,6 W/m2K.
Pro výpočet tepelných ztrát budovy je možné využít např. tyto aplikace: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 ; https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=52&sub=331 ; https://www.protech.cz/soubory/inst/PROTECH_625.exe .
Potřebu tepla pro vytápění je možné získat z výpočtů: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody ; nebo z výše uvedených programů Energie nebo Protech.

Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most tisk