MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.3.19 / dotaz č. 105002
Dobrý den,
vlastním dům, kde pronajímám 6 bytových jednotek. Chystám změnu zdroje vytápění z plynového kotle na tepelné čerpadlo. Dočetla jsem se, že podle zákona musím mít aktualizovaný průkaz z důvodu výše zmíněné změny vytápění. Je to tak, opravdu ho potřebuji aktualizovat a platit za nový?

Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je stanovena v zákonu 406/2000 Sb. v platném znění (131/2015 Sb.). Konkrétně v paragrafu 7a. se uvádí, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků je povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov, nebo při větších změnách dokončených budov. Větší změnou dokončené budovy je změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy. Jak vidět, řeší se zde pouze změna stavební obálky budovy a o změně technických systémů budovy zde není zmínka.
Přesto se občas setkávám s výkladem, že větší změnou je myšleno: "změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově".
Tím se ale spíše míří na §9a uvedeného zákona, kde se řeší energetický posudek. Tam se stanovuje podmínka pro vlastníky budovy zajistit energetický posudek při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW. V odstavci 2 tohoto paragrafu se dále uvádí, že vlastník může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek i v případě instalovaného výkonu nižšího. Cílem posudku je posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů.
Zdá se, aby se nemíchaly hrušky a jablka, že nové zpracování průkazu PENB není nutně na změnu zdroje vázáno, nicméně může se stát, že výsledek výpočtu průkazu bude změnou zdroje natolik ovlivněn, že již nebude relevantní, tedy nebude souhlasit. Pak bych chápal výklad, že je nutno PENB zaktualizovat a to nejpozději v okamžiku, kdy se musí průkaz předložit, především při prodeji nebo novém nájmu. A po pravdě, průkaz má obsahovat pravdivé údaje a technické systémy jsou tam popisovány.
Aktualizace průkazu, který je u zpracovatele uložen (tedy jeho digitální část), by neměla být zásadně nákladná záležitost.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk