MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.4.19 / dotaz č. 105894
Dobrý den, bydlím ve zděném bytovém domě z roku 1938. Dům je postaven z 60 cm cihel. Dům je poměrně zanedbaný. V současné době jsme nuceni měnit střechu, opravit fasádu a dále nějakým způsobem řešit chlad v přízemních a krajních bytech. Nabízí se tedy otázka revitalizace s dotací z IROP. Má smysl celý dům komplexně zrevitalizovat (zateplit)? Je podmínkou poskytnutí dotace z IROP výměna všech původních dřevěných oken, kdy 4 z 16 bytů tato okna pořád mají?
Dobrý den.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že objekt vyžaduje větší opravu. Pokud tato oprava zasáhne do stavebních konstrukcí obálky budovy (střecha, fasáda, okna, strop suterénu,…), je vhodné uvažovat i o zlepšení tepelně-technických vlastností těchto konstrukcí. Zlepšením tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí (kontaktní zateplení fasády, zateplení střechy výměna oken,…) můžete uspořit náklady za vytápění objektu a také zlepšit jeho vnitřní prostředí. Na tyto úpravy mohou vlastníci bytových domů žádat o dotace v rámci 78. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (Energetické úspory v bytových domech III). Doporučovali bychom Vám navštívit energetického specialistu, který Vám pomůže s návrhem optimální varianty zateplení obálky budovy vzhledem k investičním nákladům, vnitřnímu prostředí a také vzhledem ke specifickým podmínkám 78. výzvy.

Zda-li je podmínkou výměna všech oken nelze jednoznačně říci. Výzva je rozdělena do několika hladin podle výše podpory. Čím lepší tepelně-technické parametry budou konstrukce mít, tím větší podíl spolufinancování můžete očekávat. Při komplexním zateplení obálky budovy to může být 40 %. Při částečném zateplení 30%. Vše záleží na výpočtu a následném hodnocení energetickým specialistou, který posoudí možné úspory dodané energie, dosažení klasifikační třídy a také splnění specifických požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk