MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.19 / dotaz č. 105993
Dobrý den,

řešíme nyní ve společenství vlastníků jednotek dílčí otázku, jak v rámci komplexního zatepleni budovy (podsklepený starý dům) řešit pískovcový sokl, zda jej zateplit, či pouze vyspárovat, či zda jej vůbec neřešit.

Část zastává názor, že zateplení je spíše ku škodě, neboť pod zateplovací vrstvou pískovec navlhne a plesniví, proto je lepší nechat jej “dýchat”.

Prosím vás o odborné vyjádření k uvedené problematice. Předem vám děkuji za váš čas.

v úctě

Čičmanec

Dobrý den, pane Čičmanci,
toto je poměrně složitá problematika a nelze ji vyřešit takto jednoduše, že Vám napíšu buď správně je zateplení nebo správně je nazateplení.
Záleží na spoustě dalších faktorech, ale obecně se to řeší buď vlhkým anebo suchým způsobem.
Suché způsoby:
• vyspravení hydroizolace proti zemní vlhkosti (pokud tam nějaká je) a tepelné zaizolování
• podřezání objektu (pokud hydroizolace zcela chybí a následné zateplení
• vysoušení zdiva přímou nebo nepřímou metodou (prakticky kontiuální nepřetržitý proces) a následné zateplení
o větrací kanálky
o elektrická tělesa
Vlhké způsoby:
• ponechání vzlínavého procesu zemní vlhkosti, bez zateplení (postupná degradace materiálu, tepelné úniky)
• sondy, průzkumy a laboratorní vyhodnocení vlhkosti zdiva a následné navrženího přijatelného způsobu zateplení s ohledem na místní poměry
S pozdravem,
Ing. Karel Šafařík
Odpovídá:  Ing. Tomáš Srb - EKIS Praha Anylopex tisk