MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.4.19 / dotaz č. 106291
Strukturovaný finanční náklad v sfžp - nzu na FV el. o výkonu 6 kWpík s akumulací do vody či ekonomický prodej s vyšším výkonem.
Strukturovaný finanční náklad na realizaci FVE o výkonu 6 kWp nelze dle vašeho jednoduchého a stručného dotazu provést. Při realizaci orientačně počítejte s investicí 30 tis. Kč + DPH na 1 kWp, cena je ale závislá na způsobu uchycení na střechu, na řešení napojení na síť a dalších parametrech. U výroby počítejte v podmínkách okresu Rokycany s roční výrobou cca 900- 930 kWh na 1kWp při orientaci na jih. Záleží na sklonu, orientaci od jihu. Ekonomický propočet nelze provést bez zadání vaší smluvní ceny elektřiny ( pro zelený bonus). V současnosti dle Cenového věstníku ERU pro rok 2019 není podpora výroby elektřiny ze solárního záření žádná. Pro konkrétnější odpověď vezměte, fakturu za elektřinu, výkresy svého domu a pozemku a zastavte se ve středisku EKIS - nejblíže v Rokycanech. Zde probereme konkrétní vaše podmínky včetně ekonomických. Rovněž budou potřeba údaje o vaší spotřebě teplé vody a o velikosti stávající akumulační nádrže (k posouzení případné výměny).
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada - EKIS Rokycany tisk