MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.4.19 / dotaz č. 106423
dobrý den,

řeším prosím se stavebním úřadem zda zpracovat či nezpracovat PENB. Jedná se o stavební úpravy s malou změnou obvodového pláště- bez změny vytápěné plochy. Změna obálky je do 25% obálky budovy - jiná než větší změna dokončené stavby, splnění doporučených hodnot. Z hlediska vytápění se nemění celková vytápěná plocha (vztažná plocha) pouze část objektu přejde z CZT na vytápění elektrokotlem. Chápu možný požadavek na vyhotovení energetického posudku a chápu nutnost splnit minimální účinnost nového zdroje. Paní z úřadu však vzhledem k odstaveci 4b par 7a zákona 406/2000 chce pro objekt jako celek PENB. Myslel jsem si vždy pokud se nejedná o větší změnu stavby, ale o jinou než větší změnu stačí splnit požadavky na min. účinnosti a doporučené hodnoty obálky. Pokud má právo na vyhotovení PENBu tak pro jaký stav - stávající před realizací projektu? a pak pro naše řešení změny platí pouze povinnost dochovávat doklady o min. účinnosti nového zdroje po dobu 5 let, případně doložení energetického posudku na změnu systému vytápění - je nutný posudek, pokud se odpojuje pouze část objektu a zbytek zůstává ?

děkuji
Dobrý den,

na základě popsané situace s Vámi souhlasím, že se jedná o jinou než větší změnu dokončené budovy. Pokud by se jednalo pouze o stavební změny do 25 % plochy obálky budovy, pak by postačilo měněné konstrukce obálky budovy navrhnout na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 a dokumenty prokazující parametry uchovat po dobu 5 let. Jelikož však část objektu přechází z CZT na vytápění elektrokotlem, tak se jedná o změnu způsobu vytápění a PENB se zpracovat musí viz par 7a ods (4) zákona 406/2000 Sb. - Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Povinnost zpracování energetického posudku se Vás netýká, jelikož se nejedná o výstavbu nové budovy či větší změny dokončené budovy viz. par 9a ods (1) písmeno a) - posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,
Povinnost zpracovat energetický posudek by pro Vás platila v případě, že by se jednalo o větší změnu dokončené budovy a současně by šlo o přechod z alternativního systému dodávek energie (CZT) na jiný, tedy že by CZT již nebylo hlavním zdrojem dodávek energie objektu.

S pozdravem
jiri Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk