MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

23.4.19 / dotaz č. 106451
Hezký den,

naše obec v současné době uvažuje o odkoupení budovy bývalého hostince za účelem znovuotevření pohostinství v obci. Původní objekt byl postaven koncem 18. století a z něho se zachovala pouze roubená část dnešního výčepu. Začátkem 19. století objekt částečně vyhořel a byla provedena jeho rekonstrukce s tím, že byla provedena nástavba patra. V letech 1942 až 1948 a po roce 1960 byly provedeny drobné úpravy a modernizace a v 80. a 90. letech minulého století pak proběhla modernizace kuchyně, sociálního zařízení a vinárny. Budova má zpracovaný Průkaz ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. ze dne 22.1. 2019, podle kterého budova spadá do kategorie F Velmi nehospodárná, přičemž celková energeticky vtažná plocha činí 344 m2.

Otázka č. 1: V případě, že by obec objekt koupila a v budoucnu uvažovala o nějakém stavebním zásahu, který by vyžadoval stavební povolení či ohlášení stavby, musela by tato budova v souladu s § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu?

Otázka č. 2: Jaké stavební zásahy by bylo možné v budově realizovat, aby budova nemusela plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu?

Jedná se nám nyní o to, abychom po koupi budovy nemuseli z důvodu dodržování zákonů a norem investovat další nemalé finanční prostředky, neboť z Velmi nehospodárné budovy kategorie F bude velmi těžké splnit požadavky na energetickou náročnost budovy.

Předem děkuji za odpovědi.
Dobrý den,

pokusím se odpovědět na Vaše dotazy, ale nejprve si musíme ujasnit, o jakou změnu budovy by šlo. Pokud budete zasahovat do obálky budovy v rozsahu větším než 25% z celkové obálky, tak se bude jednat o tzv větší změnu dokončené budovy. Úpravy uvnitř dispozice mohou vyžadovat stavební povolení (zasahuje se do statiky a požárních vlastností), ale nemusí být nutně důvodem pro plnění požadavků na energetickou náročnost budovy a to v případě, že se nezasahuje do obálky budovy a technických systémů. Pokud se zasahuje do méně než 25% obálky budovy jedná se o jinou než větší změnu dokončené budovy.

Otázka 1)

Vycházíme z § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy...

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

Otázka 2)

Můžete měnit vnitřní konstrukce.

Můžete upravit méně než 25% obálky budovy - např okna, ta však musí sama o sobě požadavky splnit.

Můžete upravit způsob vytápění - nové topení však musí plnit požadavky legislativy.

S pozdarvem

EKIS Dekprojekt Hradec Králové
Odpovídá:  Ing. Arch. Klára Voláková - EKIS Hradec Králové DEK
Téma:  Legislativa
tisk