MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.4.19 / dotaz č. 106599
To hste mitoho teda moc neřekl. Já se ptal doela jasně a vy odpovídáte klasicky jako politik. Neúplně nebo na úplně jinou věc než se ptám. Otázka zněla:"Dobrý den,
mám dotaz ohledně odkouření (kouřovodu) nově navrženého kondenzačního kotle do suterénu RD. Kouřovod z kotle bude v suterénu volně přes strop prostupovat do 1. NP do předstěny z klasického SDK, dále stropem do 2.NP a zase do předstěny z klasického SDK a poté přes střechu.
Je navržen plastový systém trubka v trubce. Je to možné to takto mít. Splňuje to všechny požadavky norem a vyhlášek? Nějak mi nejde do hlavy použití plastu u plynového kotle, i když ten má nízké teploty spalin. Víte jak se k tomuto staví pojišťovny?

Vaše odpověď:
[ 20.4.19 - dotaz číslo: 106532 - téma: Ostatní, Plyn, Příprava teplé vody ]

Pro plynové kondenzační kotle se standardně používají materiály s teplotní odolností do 120°C. Tuto podmínku certifikované systémy s plastovou (PPH) vložkou splňují a jsou tedy z provozního hlediska vyhovující. V kombinaci s vysokou odolností vůči kondenzátu a poměrně nízké ceně se jeví jako ideální řešení.
Teplota spalin u plynového kondenzačního kotle se v kondenzačním režimu pohybuje cca kolem 50°C, při nekondenzačním obvykle max.do 80°C.
Praktický návrh a provedení (vedení) jak v interiéru, tak v exteriéru podléhá podmínkám daných platnou legislativou (stavební zákon, vyhláška, ČSN). Každá spalinová cesta musí být ověřena výpočtem, kterým se prokazuje její funkčnost. Výše uvedené činnosti by měl provést odborník.Jak se k tomu mám stavět já? Nejsem odborník a nevím, jestli je možné do SDK předstěny dát systém trubky v trubce od kondenzačního kotle nebo ne. Jde mi hlavně o bezpečnost a nemožnost zkrácení pojistného plnění, kdyby se nějakým jiným způsobem rozjel požár v domě a pojišťovna by pak říkala že vedení v sdk předstěně není možné.
Víte, já vyměňuji elektrokotel za kotel plynový, pro který není jiná možnost než vybudovat komín (příp. kouřovod), kdy se z pohledu stavby (svépomocí) jeví jako nejlepší právě tento způsob vedení v SDK předstěně...
Tato poradna nemůže a v podstatě ani nesmí nahrazovat výkon projektanta – není tedy možné posuzovat nebo navrhovat praktické stavební provedení jakékoliv spalinové cesty. To je úkol výlučně pro projektanta nebo příslušného stavebního technika, který provede návrh po prostudování stavební dokumentace, prohlídce místa stavby a zjištění dalších provozně-technických souvislostí. Naše poradna Vám tedy může odpovědět na jednoznačně položené dotazy (např.povolený typ materiálu), ale v oblasti kompletního návrhu Vám může nabídnout pouze a jenom doporučený postup řešení.

Takže odpovědi:

- použití plastového certifikovaného systému odkouření pro plynové kondenzační spotřebiče je POVOLENO a standardně používáno

- pokud nechcete mít problém nejen s pojišťovnou, ale i např.se stavebním úřadem, sousedy, kominíky a plynaři v rámci periodické kontroly, nechte si zpracovat PROJEKT SPALINOVÉ CESTY, ten si před realizací nechte schválit místně příslušným stavebním úřadem a realizaci svěřte odborné firmě – tím budete zcela zbaven zodpovědnosti a pojišťovna se v případě jakýchkoliv problémů bude s náhradou plnění obracet na projektanta a zhotovitelskou firmu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Ostatní
tisk