MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.5.19 / dotaz č. 107127
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o Váš názor na možnost a smysluplnost instalace nového střešního FVE systému na střechu RD za této situace. Vlastním a provozuji na IČ FVE elektrárnu z roku 2012 o výkonu 7,5 kWp.
Forma podpory: zelený bonus
Celková roční výroba: 7 500 kW
Z toho vlastní spotřeba s doplatkem DPH: 1 900 kW
Dodávka do DS: 5 600 kW
Odběr z DS ročně: 5 000 kW
Bylo by podle Vašeho názoru za popsané situace možné a při využití dostupných podpor ekonomicky smysluplné pro mě jako konečného spotřebitele elektřiny (na RČ) napojit ke stávajícímu systému další (třífázový) systém s akumulací, aniž by byla z hlediska podmínek a přiznávané podpory ohrožena stávající FVE sestava? Disponuji na střeše ještě prostorem cca na výkon asi 4kWp FVE panelů a rád bych jej takto využil.Děkuji.
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádím následující:
Obecně pro připojení nového zdroje platí vyhláška ERU 16/2016 Sb. V § 16 jsou uvedeny podmínky zjednodušeného připojení mikrozdrojů k distribuční soustavě.
Jednou z podmínek připojení mikrozdrojů je změření impedance smyčky v pojistkové skříni. Pro zdroje do 16 A na fázi je to 0,47  a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 .
Dále je potřeba zvážit § 3 – Podmínky připojení zařízení k elektrizační soustavě.
Ve Vašem případě, kdy již vlastníte FV elektrárnu, bych spíše uvažoval o nasazení regulátoru WATTrouter nebo Green Bon 0 pro omezení přetoků do distribuční soustavy. Tato zařízení jsou schopna omezit Váš přetok o 80 – 90 % a vyrobenou energii ze stávající FV smysluplně využít ve Vaší domácnosti.
Vzhledem k tomu, že neznám charakter odběrů (vytápění a ohřev TV) doporučuji osobní konzultaci v ECČB.
Ing. Josef Šťastný, poradce ECČB