MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.5.19 / dotaz č. 107128
Dobrý den, koupili jsme dům, který byl postavený z polystyrenu vylivaneho betonem. Je starý cca 35 let. Chtěli bychom dělat novou fasádu. Zatepluje se tento typ zdiva? Popřípadě jaká tloušťka polystyrenu je vhodná? Děkuji za odpověď.
Děkujeme za dotaz. Stav můžeme přirovnat k situaci, kdy máme již zateplený dům, avšak nedostatečně a chceme na stávající zateplení EPS aplikovat další tepelný izolant. Na tento případ je většina dodavatelů zateplovacích systémů připravena a nabízí systémová řešení.
Obvyklou konstrukcí takových domů bylo nosné betonové jádro tl. 150 mm, polystyrénová tvárnice měla tloušťku stěny do interiéru 50 mm, do exteriéru min. 50 mm, odstupňovanou po 50 mm až na 250 mm. Celková tl. zdiva může tedy být 250 až 450 mm.
Každopádně se jedná o nestandardní řešení, které vyžaduje důkladnou přípravu, počínaje projektovou dokumentací zateplení. Výhodou je, že použitý stavební systém musel být certifikován, takže konstrukce je předvídatelná, nicméně bude nezbytné provést několik sond pro zjištění reálného stavu. Nový zateplovací systém bude lepený a kotvený, použitý tepelný izolant na bázi EPS. Délka kotev musí být stanovena tak, aby bezpečně dosáhla do betonového jádra. Také je třeba ověřit vzájemnou snášenlivost lepící hmoty a původní omítky. V projektové dokumentaci musí být jednoznačně stanovena tloušťka tepelného izolantu splňující normové požadavky na obvodové zdivo z hlediska součinitele prostupu tepla. Kromě prostupu tepla je třeba novou konstrukci posoudit i z pohledu bilance vlhkosti. Z pohledu vyhlášky 78/2013 se bude jednat o větší změnu dokončené budovy a bude nutno zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Součástí dokumentace bude i statické posouzení a zpráva požárního specialisty.
Aby bylo dosaženo s rezervou doporučených hodnot součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540 a aby byla naplněna vyhláška, vychází tloušťka zateplení pro základní zdivo tl. 250 mm cca 100 mm, pro zdivo 300 mm ca 50 mm a pro zdivo 350 mm a více již není další zateplení teoreticky nutné.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk