MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.5.19 / dotaz č. 107321
Dobrý den,
rád bych požádal o prověření skladby zateplení foukanou celulozou do prostoru střešních vazníků(kompletni vyfoukaní) - návrhem se jendá o plochou jednoplášťovou střechu se spádem 3%.

S ohledem na prověření skladby se jedná o možnou kondenzaci ve skladbě (byl jsem upozorněn však i na problematiku obráceného difůzního toku při vysychání) - tomu bohužel nerozumím.

Konstrukce střešních vazníků by se provedla např. na podzim + by se provedla střešní hydroizolace. Dále by se kostrukce nechala vysychat a "sednout". Případné další vrstvy - tepelná izolace, parozábrana atd - by se aplikovaly až po cca půl roce.


Skladba:

exteriér / interiér

1. Přitížený kačírek frakce 16/32 tl. 50mm

2. ochranná geotextílie 500g/m2

3. Hydroizolace - Bauder Thermoplan T15 tl. 1,5mm (spádována do střešních vtoků TOPWET), faktor difuzniho odporu 200 000,

4. EPS 100 S - tl. 100mm (0,037W/mK) - zde se předpokládá kondenzace)

5. Pojistná hydroizolace - Bramac TOP RU Resistant

6. Deskové bednění tl. 25mm

7. Nosná konstrukce střechy - dřevěné vazníky GANG NAIL - se spádem 3stupně, vyplněné celulozou - (nejnižší místo 400mm, nejvyšší 700mm) - 0,038W/mK

8. OSB bednení tl. 15mm

9. Parozábrana - DIFU STOP ALU 1500

(Sd>1500, tl. 0,3mm, faktor difuzni odporu 5 000 000)

10. Vzduchová uzavrena mezera - cca. 150mm

11. Samonosný (nebude se nic kotvit přes parozábranu) podhled - tl. 15mm


Předpokládá se, že vznikne male mnozstvi kondenzace, ta by měla proběhnout v prostoru vrstvy č. 4, tedy v EPS kde by nemela ohrozit nosnou konstrukci strechy.

Je možné takto navrženou střešní konstrukci provést jako jednoplášťovou (klíčový faktor bude dokonalé provedení parozábrany), nebo raději provést dvouplášťovou střechu s větranou mezerou v prostoru střešních vazníků (uvažovalo by se s min. cca. 500mm větrané mezery) s přívodem otvorů větracích pasů přes atikovou část s otvory kryté větracím pásem cca. 300mm (větrací pás s propustností 60%)? Délka střešních vazníků cca. 12,5m, spád půltového tvaru 3%, atiky po stranách.

Děkuji moc za odpověď
Vážený pane,
k Vašemu dotazu týkající se "prověření" skladby zateplení foukanou celulózou, nafoukanou do prostoru dřevěných střešních vazníků, Vám sdělujeme následující:
1/ Vámi popsanou konstrukci střešního pláště považujeme ve všeobecnosti za poměrně atypickou, ke které Vás zřejmě vedou nějaké určité okrajové okolnosti (lze předpokládat zvýšené nároky v oblasti statiky, v oblasti odvodnění, v případě revize stavu dřev. konstrukcí a tepelné izolace, a pod).
2/Vzhledem k požadavkům na takovéto řešení bude potřebné k tomuto přistoupit velmi pečlivě a s potřebnými znalostmi.
3/ Navrhovaná skladba - zde primárně jako jednoplášťová nevětraná - bude kromě jiného (viz i výše) - vyžadovat kompletní tepelnětechnický výpočet (součinitel prostupu tepla, šíření vlhkosti konstrukcí, bilance vlhkosti), nicméně koncepčně bychom nedoporučovali navrhovat nevětraný jednoplášť s materiály, na které má vlhkost degradující vlivy.
4/ Z dalších skutečností souvisejících s uvedeným je požadavek na budoucí energetickou náročnost objektu a tomu odpovídající potřebné tloušťky tepelné izolace.
5/Ve všeobecnosti bychom se klonili pro obdobné situace pro řešení odvětranou dvouplášťovou střešní konstrukcí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s obsáhlou a složitou problematikou (je obtížné ji psanou formou obsáhnout a navíc ne všechny potřebné údaje jsou ve Vašem textu uvedeny), Vám navrhujeme využití služeb bezplatné konzultace přímo v našem poradenském středisku EKIS v Olomouci na ul. Jihoslovanská 21, s konzultačními dny pondělí a středa ve 13 -17 hod. V případě zájmu prosím volejte na tel. 777 068 990 ať můžeme dopředu dohodnout termín Vaší případné konzultace.

S pozdravem
Svoboda Pavel,
9012 EKIS Olomouc Svoboda
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda
Téma:  Ostatní
tisk