MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

27.5.19 / dotaz č. 107583
Dobrý den,
prosím o Váš názor. Plánujeme stavbu rodinného domu (klasická "áčková" střecha) na velmi slunném místě na Lounsku.
Vytápění plánujeme krbovými kamny s výměníkem, elektrokotlem. Nemáme v úmyslu mít tepelné čerpadlo ani klimatizaci. Jsme 4členná rodina, s klasickými spotřebiči včetně sušičky. Dům bude 100m2 obytná plocha.
Plánujeme využívat energii ze slunce, jen stále nevíme, zda je výhodné i na výrobu elektřiny (poměr cena - výkon), kterou přes den téměř nevyužíváme (chodíme do práce) nebo se máme držet pouze ohřevu vody.
Děkuji za váš názor.
S pozdravem
Dobrý den,
podle vašich informací „plánujeme využívat energii ze slunce“ se domnívám že kromě elektrokotle a krbových kamen s výměníkem budete využívat i solárního ohřevu teplé vody. Pro novostavbu RD lze uvažovat s vytápěním v rozsahu říjen – duben (záleží na kvalitě tepelných izolací). Potřeba energie na přípravu teplé vody a „ostatní spotřebiče“ může být uvažována jako rovnoměrná po celý rok. Elektřinu vyrobenou FVe je možné využít pro cca 50% pokrytí potřeby energie pro přípravu teplé vody, vytápění a spotřebu „ostatních spotřebičů“. Produkce elektřiny z FVe je v období duben-srpen přibližně konstantní, pro ostatní měsíce roku je pak znatelný její pokles. Pro klimatické podmínky ČR má využití FVe zásadní nevýhodu vtom, že v období s nejvyšší produkcí elektřiny mají RD velmi malou (omezenou) spotřebu elektřiny.
V období duben-srpen není potřeba budovu vytápět, cca 75% potřeby tepla pro přípravu teplé vody je pokryto solárním systémem a elektřinu vyrobenou z FVe je možné využít jen jako doplňkový zdroj ohřevu teplé vody a jako zdroj el. pro „ostatní spotřebiče“. Navíc je nutné pro tento účel instalovat bateriový systém, protože nelze zajistit 100% souběh výroby a spotřeby elektřiny. Nelze zajistit souběžné využití energie z FVe a solárních panelů v systému ohřevu teplé vody, i když jsou oba systémy ve stejnou dobu schopny elektřinu / teplo vyrobit. V tomto okamžiku je pak limitujícím faktorem úroveň nabití akumulátoru.
V otopném období (září-březen) je FVe schopna pokrytí jen cca 10-15% celkové potřeby el. energie.
S výjimkou vytápění budovy je spotřeba elektřiny soustředěna do částí dne, kdy je omezené nebo žádné sluneční záření (už je tma). Nízký zisk vyrobené elektřiny v tomto období se značně negativně projevuje na celkovém ekonomickém hodnocení realizace FVe.
Prostá doba návratnosti pro FVe instalované na běžných RD se pohybuje v rozmezí 12-19 let (značně ovlivněno cenou el. energie. Podle kalkulátoru cen energie na tzb-info se pro odběr 16 MWh v tarifu D35d pohybuje cena mezi 2500 až 3800 Kč/MWh). Cena instalace FVe se pohybuje v rozmezí 40-50 tis Kč/kWp. Během doby životnosti panelů (30-40 let) bude nutné 1-2x vyměnit baterii a častější výměna se nevyhne dalším el. zařízením.
Při současných cenách realizace FVe a ceně elektřiny bych o její instalaci neuvažoval. Z praktického hlediska bych při realizaci střechy doporučil úpravu pro budoucí možnou instalaci.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most tisk