MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.5.19 / dotaz č. 107656
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, zda bude v letošním či příštím roce vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu PROGRAM EFEKT Podprogram č. 1 „P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů“ Aktivita: 1B – Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla?

Děkuji Vám za odpověď.

Dobrý den,

právě se ke mě dostala aktuální informace k výzvě 1B: Výzva 1B nebude pro příští rok, ani ten další vyhlášena. Důvodem je, že toto opatření převzalo MŽP v rámci OPŽP. Vzhledem k tomu, že program EFEKT je pouze doplňkovým programem k jiným národním programům a strukturálním fondům, nemůže MPO z tohoto důvodu ve vyhlašování výzev pokračovat (duplicita).

Hezký den.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora tisk