MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.5.19 / dotaz č. 107690
Dobrý den,
rád bych se informoval, zda nějaký právní předpis vyžaduje provedení revize spalinových cest ihned po instalace alu vložky do komína. Jedná se o klasický rodinný dům.
Děkuji
S pozdravem
Provedení revize předepisuje v obecné rovině zákon č.133/1985 Sb. v aktuálním znění v §43 a §45.
Konkrétní požadavky jsou zakotveny v související vyhlášce č.34/2016 Sb., a to zejména v §3, kde je mimo jiné uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

Instalaci komínové vložky je nutno považovat za "stavební úpravu", z čehož vyplývá nutnost provedení revize spalinové cesty v rozsahu dle výše uvedené legislativy.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk